Terug naar overzicht

Doorzetten en kennis van alternatieve financiering worden beloond

SmartFunding helpt ondernemers met een financieringsbehoefte op weg naar de meest optimale financiering. Voordat een heldere financieringsaanvraag klaar ligt, gaan er nog verschillende stappen aan vooraf. Murat Gül, kantoorhouder in de regio Zwolle/Apeldoorn doorliep dit proces met een MKB’er.

Enige tijd geleden kwam Murat in contact met de eigenaar van een winkel gericht op woninginrichting. De eigenaar had een langlopende financiering nodig om een verhuizing naar een andere huurlocatie mogelijk te maken. Omdat de ondernemer geen ervaring had met het aanvragen van een langlopende financiering, zocht hij naar een partij die hem daarbij kon begeleiden en ondersteunen. Laat SmartFunding daar nou net goed in zijn.

Duidelijke financieringsbehoefte
Het kennismakingsgesprek, waarin een helder beeld geschetst wordt van de financieringsbehoefte, leverde direct een goede klik op tussen beide heren. Tijdens het gesprek werd een volledige inventarisatie gemaakt, gevolgd door een inschatting van de haalbaarheid van de gewenste financiering. Nadat Murat tot de conclusie kwam dat er mogelijkheden waren, werd met de ondernemer afgesproken om een businesscase op te stellen. Het in kaart brengen van de financiële aspecten met onderbouwing geeft de potentiële financier goed inzicht in de kansen en risico’s van zijn investering. Dit was het startpunt van de begeleiding van het financieringstraject.

Een goede start..
Na het gesprek is Murat vol enthousiasme aan de slag gegaan. Het concept van de businesscase was binnen een week na het gesprek al opgeleverd. Hiermee overtrof Murat de verwachtingen van de ondernemer. Nadat de ondernemer zijn goedkeuring gaf, legde Murat meteen contact met zijn huisbankier. Helaas leverde dit niet het gewenste resultaat op. Volgens de beredenering van de bank bood de historische exploitatie onvoldoende cashflowruimte om de toekomstige lasten te kunnen dragen. Dat klopte ten dele, maar daarbij was onvoldoende rekening gehouden met incidentele zaken in de exploitatie. De tussentijdse ontwikkelingen gaven juist een duidelijk herstel aan, maar kennelijk was dit voor de bank niet voldoende. In samenhang met de alsmaar verbeterende economische ontwikkelingen en de toenemende consumentenuitgaven aan woninginrichting waren prognoses voor de komende jaren opgesteld die de gewenste ruimte wel boden.

Qredits biedt de oplossing
Uiteraard liet Murat het hier niet hier bij zitten. Hij ging op zoek naar andere financiers. Hij legde de businesscase voor aan Qredits uit Almelo. Hieruit volgde een gesprek tussen Qredits en de ondernemer. Dit had wel een positieve uitkomst en al snel volgde een offerte. Dit gaf aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan over tarieven en voorwaarden.

Het uiteindelijke resultaat was een zeer tevreden ondernemer die zijn verhuizingsplannen kon realiseren. De les die we hieruit meenemen is dat het belangrijk is om na een (eerste) tegenvaller niet de moed op te geven, maar juist met meer positieve energie verder te gaan. Positieve energie wordt uiteindelijk beloond!