Terug naar overzicht

De nasleep van de crisis op een financieringsaanvraag

SmartFunding helpt al veel mkb’ers met het rond krijgen van hun financiering. Murat Gül, kantoorhouder SmartFunding in de regio Apeldoorn – Zwolle, geeft een mooi voorbeeld wat SmartFunding kan betekenen voor ondernemingen bij het aanvragen van een financiering. Ook legt hij uit welke invloed de crisis heeft op een financieringsaanvraag. 

De crisistijden
Het is een understatement dat bedrijven in de detailhandel het in de afgelopen jaren niet makkelijk hebben gehad. Zij hebben flink geleden onder de financiële en economische crisis met vaak grote gevolgen. Veel bedrijven hebben het uiteindelijk niet gered en moesten noodgedwongen hun faillissement aanvragen. Het aantal faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) in Nederland heeft na het uitbreken van de crisis een onmiskenbare stijging doorgemaakt in alle sectoren. Daarna is onder invloed van verbeteringen in economische omstandigheden een daling ingezet waardoor we ondertussen weer op hetzelfde niveau zitten als in 2007: 4.000 faillissementen.
 
Detailhandelsbedrijven in woninginrichting (in de ruimste zin van het woord) zijn door de crisis onevenredig hard geraakt. Een bankstel, kast, vloer of vitrage is geen noodzakelijke investering voor consumenten en zij hielden daarom de hand op de knip. Met als grote consequentie dat de omzet van bedrijven in deze sector behoorlijk daalde. Hun kostenstructuur was niet flexibel genoeg om mee te bewegen. Door de jaren heen zijn veel bedrijven in de sector woninginrichting in de rode cijfers beland. Met als gevolg dat hun vermogensposities onder het nulpunt zijn uitgekomen. Kortom geen rooskleurige cijfers en positieve uitgangsposities voor de toekomst. 

De nasleep van de crisis
Nu de economie er stukken beter voor staat en de toekomst er veel zonniger uitziet voor deze bedrijven, is het moment aangebroken om te gaan investeren in vervanging en/of groei. Echter, de nasleep van de crisis zorgt voor onvoldoende (werk)kapitaal om dit mogelijk te maken. Aankloppen bij hun eigen bank biedt vaak ook geen oplossing. Voor de beoordeling wordt namelijk nadrukkelijk gekeken naar het verleden. Op basis daarvan wordt een financieringsaanvraag afgewezen of zelfs helemaal niet in behandeling genomen. 

Usercase
Kortgeleden ben ik via een franchiseorganisatie in woninginrichting in contact gekomen met één van de franchisenemers. Er was een werkkapitaalfinanciering nodig voor het betalen van achterstallige crediteuren. De huisbank had het financieringsverzoek afgewezen, omdat de historische exploitaties geen positief beeld toonden. Terwijl niet werd stilgestaan bij de actualiteit van een aantrekkende economie en toegenomen consumentenbestedingen. Er werd door de bank niet vooruitgekeken. Naar mijn mening was dit te kort door de bocht. 

Namens SmartFunding heb ik de franchisenemer geholpen. Zo heb ik na een korte beoordeling de aanvraag met bijhorende gegevensbasis ingediend bij Spotcap, één van onze financiers. Het is dan erg mooi om te zien dat de aanvraag een dag later al wordt goedgekeurd. Het geld werd op diezelfde dag zelfs al beschikbaar gesteld. En het mooiste van alles? Het gehele traject heeft van begin tot eind slecht een week tijd gekost.

Het geeft mij een heel warm en tevreden gevoel als ik een ondernemer een oplossing kan bieden waarmee hij zijn plannen kan realiseren. Mocht je als ondernemer jezelf hierin herkennen of een andere financieringsbehoefte hebben? Vraag dan hier een intakegesprek aan met mij of mijn collega’s.