Terug naar overzicht

Nieuwe regels voor ondernemers in 2018

Vanaf 1 januari 2018 zijn er wetswijzigingen en nieuwe regels van kracht die invloed kunnen hebben op ondernemers. SmartFunding zet zes wetswijzigingen en nieuwe regels op een rij, zodat jouw onderneming goed voorbereid het nieuwe jaar kan starten.

1. Personeelswijzigingen

Voor een onderneming met personeel gaat een aantal wijzigingen per 1 januari 2018 in. De AOW-leeftijd van werknemers gaat met stappen omhoog. In 2018 is de AOW leeftijd 66 jaar.

Daarnaast stijgen de brutobedragen van het wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder. Zo was het minimumloon in 2017 nog 1.565,40 euro per maand en stijgt deze in 2018 naar 1578 euro per maand.

2. Premiekorting eenvoudiger te verkrijgen

Ook wordt het aannemen van werkloze jongeren, ouderen of arbeidsgehandicapten als personeel aantrekkelijker in het komende jaar. Het wordt voor ondernemers eenvoudiger om voor dit personeel premiekorting te verkrijgen. In 2017 ben je zelf nog verantwoordelijk voor het berekenen en verrekenen van de premiekorting via de loonafgifte, terwijl in 2018 de Belastingdienst het gehele bedrag uitkeert na afloop van het jaar. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de werkgeverspremies, maar naar de totale loonbelasting. Zo heb je ook als klein bedrijf eerder recht op de volledige premiekorting.

3. Verandering in stukloon

Als je jouw personeel betaalt op basis van stukloon, moet je rekening houden met een belangrijke wijziging. Werknemers moeten tenminste het minimumloon per gewerkt uur verdienen. Als ondernemer bent je verplicht om het aantal uren te registeren dat het personeel werkzaam is evenals het loon dat ze verdienen.

4. Afschaffing btw-landbouwregeling

De belangrijkste wetswijzigingen omtrent belasting gelden voor specifieke branches. Zo wordt de btw-landbouwregeling afgeschaft. Dit betekent dat land-, tuin-, bos- en veehouders btw gaan betalen over al hun goederen en diensten. Met het vervallen van de btw-landbouwregeling vervalt ook het verlaagde btw-tarief voor een aantal producten dat vooral aan landbouwers wordt geleverd. Wel is het mogelijk dat landbouw ondernemers hun btw over de geleverde goederen en diensten kunnen terugvragen.

5. Duidelijkere definitie btw-tarief geneesmiddelen

Verkoop jij als ondernemer geneesmiddelen? Dan komt er voor jou in 2018 een duidelijkere definitie van laag btw-tarief geneesmiddelen. Dit betekent dat alleen erkende geneesmiddelen met een handelsvergunning vallen in het lage btw-tarief. Alle andere middelen (bijvoorbeeld shampoos, zonnebrand en tandpasta) vallen in het hogere btw-tarief van 21 procent. De wijziging is dus vooral van kracht voor apotheken, benzinestations, drogisterijen, groothandels en supermarkten.

6. Verlaging vennootschapsbelasting

Tot slot een wijziging die voor elke onderneming geldt. De vennootschapsbelasting wordt verlaagd. Dit is al eerder aangekondigd in het belastingplan van 2017. Nu betalen bedrijven over de eerste 200.000 euro 20 procent belasting en daarboven 25 procent. Dat bedrag gaat per 1 januari 2018 veranderen naar 250.000 euro. De schijf van 20 procent is dus in feite verlengd met 250.000 euro.

SmartFunding heeft de belangrijkste wetswijzigingen en nieuwe regels in 2018 voor je op een rij gezet. Check goed welke regel(s) en wetswijzigingen voor jouw onderneming van toepassing zijn.