Case: hoe SmartFunding Curaphar hielp bij de financiering

5/5/2021

Voor startende farmaceutische bedrijven is het verkrijgen van financiering niet altijd makkelijk. In deze sector kan het zijn dat de complexiteit van de bedrijfstak of de Nederlandse regelgeving in de weg zit bij de zoektocht naar investeerders. Een voorbeeld hiervan is het jonge geneesmiddelenbedrijf Curaphar. Begin 2017 was dit bedrijf klaar om uit te breiden: een eigen salesteam was de ambitie. Door middel van crowdfunding is het gelukt om een reeds eerder door de Rabobank toegezegde bancaire lening aan te vullen met een converteerbare lening waardoor een salesteam opgezet kon worden. “Dit is echter niet zonder slag of stoot gegaan”, vertelt Heert Eijkman, algemeen directeur van Curaphar. SmartFunding heeft hen daarbij geholpen. In deze case gaan wij na hoe deze financiering precies tot stand is gekomen en wat hij hiervan heeft meegenomen.

De case

Curaphar had in de eerste twee jaar de basis gelegd en eind 2016 wilde het management de capaciteit verhogen door een salesteam op te zetten. Curaphar is een gespecialiseerd geneesmiddelenbedrijf dat zich richt op het (her)introduceren van nieuwe én bestaande medicijnen, waarbij de specifieke aandacht gaat naar het gebruiksgemak voor de patiënt.

Immers een geneesmiddel dat niet wordt ingenomen, omdat het lastig is in te nemen, zal geen effect hebben! Door middel van een gespecialiseerd salesteam, dat zich onderscheid door haar wetenschappelijke benadering, wilde Curaphar groei realiseren. Voor de aanstelling en training van dit team was funding nodig. Door de complexiteit van de farmaceutische markt en gebrek aan expertise in de financiële wereld schakelden ze SmartFunding in om het proces te begeleiden.

Traditionele & innovatieve wegen

Voor het verkrijgen van funding werd eerst gekeken naar de meest traditionele vorm van funding: een bancaire lening. Er was geen sprake van onderpand, waardoor de verwachting was dat veel banken de zaak als risicodragend zouden beoordelen. Toch liet Curaphar zich niet uit veld slaan. In samenwerking met SmartFunding werd een strategie bepaald om banken te benaderen. Smartfunding nam hierbij de leiding en uiteindelijk lukte het om bij de Rabobank een bancaire lening, waaronder BMKB financiering, te verkrijgen. De voorwaarde was wel dat Curaphar in aanvulling op deze bancaire lening zelf risicodragend kapitaal ophaalde.

Om het risicodragende kapitaal op te halen, moest er verder gekeken worden dan de traditionele vormen van financiering. Er werd gekozen voor crowdfunding, oftewel publieksfinanciering. Helaas is de farmaceutische industrie gebonden aan regels met betrekking tot communicatie, waardoor ‘reclame’ maken voor het geneesmiddel geen optie was. Vaak is het bij crowdfunding mogelijk om een tegenprestatie in te zetten in ruil voor financiering. Deze manier om financiers over de streep te trekken kon om die reden niet door het farmaceutische bedrijf worden ingezet.  SmartFunding raadde Curaphar aan om gebruik te maken van het gecertificeerde en ervaren crowdfundingplatform Symbid. Symbid en Smartfunding ondersteunden in het vormgeven van de propositie, bestaand uit een samenvatting van het businessplan en het financiële plan. Vervolgens maakte Curaphar samen met reclamebureau Studio Bonkend een pakkende bedrijfsfilm en plaatste die als eyecatcher op de Symbid website. Ook heeft Symbid haar eigen netwerk ingezet om de funding te laten slagen.

Inner crowd

Voor het ophalen van het startkapitaal middels crowdfunding heeft Curaphar haar eigen netwerk ingezet. Heert Eijkman merkte dat emotie een grote rol speelt bij crowdfunding , mensen investeren sneller als ze iemand kennen en als men het gevoel heeft dat een campagne voorspoedig “verloopt”.  Daarom hield Curaphar (potentiële) investeerders op de hoogte van ontwikkelingen van de actie. ‘’Door mensen te betrekken bij de ontwikkelingen creëer je enthousiasme bij (potentiële) investeerders, wat bijdraagt aan de investeringen’’. Dankzij hulp van het netwerk van Curaphar en de inzet van Symbid is uiteindelijk zelfs meer geld op gehaald dan het oorspronkelijke streefbedrag en kon Curaphar ook de bancaire lening met de Rabobank succesvol afronden. Zonder SmartFunding was dit volgens Heert Eijkman niet gelukt. ‘‘SmartFunding is de belangrijkste schakel geweest in het vinden van de juiste geldschieters. Een ervaren partij met kennis van alle mogelijkheden’’, aldus Eijkman.

Lessons learned

De financiering ging niet zonder slag of stoot, vertelt Eijkman. We vroegen hem naar de belangrijkste tips voor andere farmaceutische bedrijven die financiering op willen halen:

1. Kijk naar alternatieve financieringsvormen

Veel ondernemers kijken bij het aanvragen van een financiering alleen naar een bancaire lening. Deze is erg lastig te verkrijgen, zeker als het bedrijf geen zekerheden kan bieden als garantstelling voor de lening. Banken zijn terughoudend met een lening als er enig risico heerst. Om de bank meer zekerheid te bieden is het verstandig om door middel van meerdere financieringsvormen de financiering rond te krijgen. Vormen als crowdfunding of het Borgstellingskrediet voor MKB (BMKB) kunnen uiteindelijk bijdragen aan de perfecte financieringsmix.

2. Vraag om hulp

Dit is een belangrijke: vraag om hulp wat betreft de financiering. Er is zoveel meer mogelijk dan in eerste instantie gedacht wordt. Schakel een expert in, iemand die de taal van de ondernemer én van de investeerder spreekt. Als ondernemer ga je op die manier sterker de onderhandelingen in.

3. Zet je inner crowd in

Crowdfunding is een emotioneel platform, zet daarom het eigen netwerk in. Mensen investeren sneller als ze iemand kennen. Betrokkenheid wordt gecreëerd door investeerders op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van het bedrijf en wat er met hun geld gedaan wordt. Via blogs, mailings of social media kunnen (potentiële) investeerders de behaalde successen zien, wat een aanleiding kan zijn voor een investering.

4. Goed businessplan met oog voor lange termijn

Zorg voor een goed businessplan dat voorgelegd kan worden aan potentiële investeerders. Anticiperen op toekomstige uitbreidingen is daarbij key, er moet altijd ruimte zijn om te kunnen groeien als bedrijf. De huidige financiering moet hierop voorbereid zijn.

5. Reken op tegenstand

Het zal niet allemaal volgens plan verlopen. Een bank wil niet altijd meewerken of het proces kan uitlopen. Ook zal niet elke investeerder enthousiast reageren op het businessplan. Een ondernemer moet zich hierdoor niet uit het veld laten slaan. Er is altijd nog een andere mogelijkheid.

Wilskracht

Met deze lessons learned moeten andere startende bedrijven in de gezondheidszorg een heel eind kunnen komen. De kern: creatief denken, doorzetten en om hulp vragen als het tegen zit. Boven dit rijtje staat een enorme wilskracht. ‘’Zonder wilskracht ben je nergens, je moet er in geloven’’, aldus Eijkman.

Onafhankelijk advies
Lokale kennis en betrokkenheid
Persoonlijke begeleiding
VONK360 | Traverse 3 | 3905 NL Veenendaal