Snelle groei? Wees financiële uitdagingen de baas!

7/27/2021

Adviseur Bram Kleine Staarman gaat in op de problemen die snelgroeiende bedrijven kunnen ondervinden en benoemt een aantal mogelijke oplossingen.

In het gunstige economische klimaat van tegenwoordig kom je ze gelukkig weer tegen: succesvolle bedrijven die een snelle groei weten te realiseren. Ontzettend mooi en de kroon op het werk van de ondernemer, maar helaas kunnen ook de groeiers tegen financiële problemen aanlopen.

Bij groeiers zien we bepaalde problemen terugkomen. Zo kan de liquiditeit problematisch zijn, een groeiende omzet leidt tot meer debiteuren en een grotere behoefte aan werkkapitaal. Een effect wat versterkt kan worden doordat het debiteurenbeheer door alle drukte minder aandacht krijgt. Een financiering bij een bank regelen om liquiditeitsproblemen op te lossen is lang niet altijd mogelijk. Een bank baseert zich immer op jaarcijfers, die nu eenmaal achterlopen op de realiteit. Andere opties zijn vaak wel voorhanden. Het voeren van goed debiteurenbeheer en factoring zijn twee goede oplossingen die veel problemen weg kunnen nemen.

Naast liquiditeitsproblemen kunnen ook financiële mogelijkheden de groei beperken. Er zijn bedrijven met een schaalbaar business model, waarbij de door de bank gevraagde zekerheden in mindere mate aanwezig zijn. Crowdfunding kan een uitweg bieden, omdat hierbij wordt gekeken naar de onderliggende business case. Het is dan wel cruciaal deze business case goed vorm te geven en te onderbouwen.

Tot slot zijn veel problemen van groeiende bedrijven toe te schrijven aan de groeistuipen die de organisatie doormaakt. Groei is geen geleidelijk proces, het verloopt onrustig. Door de groeistuipen is het mogelijk dat rapportages niet toereikend zijn om de gegroeide financiële belangen goed neer te zetten. Rapportages zijn noodzakelijk om de gewenste financiering te kunnen realiseren. Een accountant of financieel adviseur kan hierbij van toegevoegde waarde zijn.

Herken jij deze problemen? Neem dan contact op met via +31 85 303 56 65 of info@smartfunding.nl

Onafhankelijk advies
Lokale kennis en betrokkenheid
Persoonlijke begeleiding
VONK360 | Traverse 3 | 3905 NL Veenendaal