Tips voor een overzichtelijke externe en interne analyse

7/20/2021

Uit onderzoek blijkt dat ondernemers het meest succesvol zijn als zij hun markt kennen. Ook in de praktijk herkennen de adviseurs van SmartFunding dit. Om de markt te kennen is het van belang om een analyse te maken en deze te onderbouwen met feiten en cijfers. Een marktanalyse helpt je bij het verkennen van die markt. Maar hoe zorg je ervoor dat deze objectief blijft? In deze blog geven we een aantal tips bij het verkennen van de markt.

Bij het maken van een marktanalyse kijk je zowel intern als extern naar je bedrijf: wat is jouw onderscheidend vermogen en wie zijn en wat doen je concurrenten? Het lastige bij zo’n analyse is objectief blijven. Om toch zo objectief mogelijk te blijven kun je gebruik maken van een SWOT-analyse. Een SWOT-analyse helpt om alle elementen van een marktanalyse systematisch te analyseren. Dit maakt het makkelijker om toekomstmogelijkheden in te zien en goede doelen te stellen.

Wie heeft er niet een goed idee gehad of een gat in de markt gezien? Ervaren ondernemers weten dat bij een goed idee de uitvoering cruciaal is. Als het mis gaat bij de uitvoering komt dat vaak doordat enthousiasme voor het idee overheerst. Niet alleen wordt dan vaak vergeten om naar de marktbehoefte te kijken, ook het ontwikkelen van een visie en strategie lijkt op de achtergrond te staan. Een geschikte tool om hier wél mee aan de slag te gaan is het 7s model van McKinsey.

Breng tijdig kansen en bedreigingen in kaart

Als MKB-ondernemer heb je, uitzonderingen daargelaten, bijna geen invloed op ontwikkelingen buiten jouw bedrijf. Doordat je geen invloed hebt, is het heel belangrijk dat je goed op de hoogte blijft van ontwikkelingen, vooral als deze technologisch van aard zijn. Ook is cruciaal hoe je met deze ontwikkelingen omgaat. Een voorbeeld van een bedrijf dat hierbij de mist in is gegaan is Nokia. Nokia stapte op tijd de telecom in en voelde haarfijn aan wat de consumentbehoefte was, wie belde er niet met Nokia? Bij de doorontwikkeling naar de smartphone werd echter totaal de boot gemist, mede doordat veranderingen niet op tijd werden gezien. Van de machtige marktpositie van Nokia is niet veel meer over. Dit laat zien hoe belangrijk het is om niet alleen in het nu, maar ook naar de toekomst te kijken en kansen en bedreigingen tijdig te signaleren. Goede hulpmiddelen die je kunnen helpen bij het in kaart brengen hiervan zijn de DESTEP-analyse, de BGC Matrix en het 5-krachtenmodel van Porter.

En vergeet dit niet...

Als je de SWOT-analyse hebt opgesteld, moet je vooral de confrontatiematrix niet vergeten. In veel businessplannen wordt een SWOT-analyse gemaakt waarbij de belangrijkste stap wordt overgeslagen. Die belangrijkste stap is de confrontatiematrix. Hierin worden de uitkomsten tegen elkaar afgezet en wordt bepaald hoe je bijvoorbeeld met een sterkte in je bedrijf een bedreiging in de markt kunt bestrijden of juist wat je beter niet kunt doen. Zonder deze extra stap heeft de SWOT-analyse eigenlijk geen toegevoegde waarde. Aan de hand van de uitkomsten van de confrontatiematrix bepaal je de KPI’s van je bedrijf en koppel je er een data dashboard (MIS) aan.

Als je het idee hebt nog niet zo ver te zijn om een SWOT-analyse te doen, kun je beginnen met het Business Model Canvas. Dit is een tool waarmee je snel en duidelijk kunt zien of jouw idee kans van slagen heeften waarde toevoegt. Mocht je hier hulp bij nodig hebben of willen sparren over jouw interne en externe analyse? Neem dan vrijblijvend contact met één van onze adviseurs.

Onafhankelijk advies
Lokale kennis en betrokkenheid
Persoonlijke begeleiding
VONK360 | Traverse 3 | 3905 NL Veenendaal