Waar kan ik als bedrijf financiering ophalen?

5/19/2022

82% van de ondernemers weet niet waar ze financiering op kan halen! Dat komt waarschijnlijk omdat het milieu van financieringen de laatste jaren snel is veranderd. Alternatieve financiers springen in de gaten in die de bank achterlaat. Welke opties zijn er in het huidige Nederlandse financieringslandschap?

Er zijn voor ondernemers veel verschillende manieren waarop je kapitaal op kunt halen. In het alternatieve financieringslandschap duiken steeds meer partijen op in Nederland. Hierdoor raakt de wereld van financieringen steeds meer versnipperd. Waar vroeger nagenoeg alles bij de bank werd gefinancierd, daalt het aandeel van de bank de laatste jaren juist. De grootbanken hebben al jaren geleden de keuze gemaakt om het mkb naar de achtergrond te schuiven.

Welke financieringsvormen zijn er op dit moment in Nederland?

1. Rekening-courant/banklening

Dat de banken minder financieren door strengere voorwaarden betekent zéker niet dat ze geen belangrijke rol meer spelen. . De drie grootbanken – ING, ABN AMRO en de Rabobank – hadden in het eerste kwartaal van 2021 circa €123,7 miljard aan leningen en rekeningcourant uitstaan aan het mkb. In het eerste kwartaal van 2014 was dit nog €141,5 miljard. De grootbanken bieden naast leningen ook veel van de onderstaande financieringsvormen aan.

2. Vastgoedlening

De zakelijke hypotheek is zowel bij banken als alternatieve financiers verkrijgbaar. Er zijn veel partijen die actief zijn in dit domein, omdat vastgoed gezien wordt als een stabiele investering. Bij alternatieve financiers is de rente hoger dan bij banken, maar er zijn vaak meer mogelijkheden. Zoals een deel van de hypotheek aflossingsvrij of het lenen met een hogere LTV (Loan-To-Value).

3. Crowdfunding

Bij crowdfunding wordt er kapitaal opgehaald bij de crowd, het grote publiek dus. De markt voor crowdfunding maakt de laatste jaren een sterke groei door. Deze markt is gegroeid van €417 mln. in 2020 naar €730 mln. in 2021. Door middel van crowdfunding kunnen ondernemers of vastgoedinvesteerders lenen tegen soepelere voorwaarden dan bij de bank. Vastgoed kan bijvoorbeeld tot wel 90% LTV (Loan-To-Value) worden gefinancierd. De rente ligt daarentegen vaak hoger, tussen de 4% - 10%. Bij crowdfunding kan er echter ook geld worden opgehaald in ruil voor een (toekomstig) product of als donatie.

4. Leasing

Bij leasing betaal je voor het gebruik van bedrijfsmiddelen. Dit kan een auto, machine of computer zijn. Wanneer je het bedrijfsmiddel al in bezit hebt kun je gebruik maken van Sale and Leaseback. Hierbij verkoop je een bedrijfsmiddel en huur je het vervolgens weer terug. Dit zorgt ervoor dat je direct liquide middelen vrijmaakt. Bij lease wordt er onderscheid gemaakt tussen financial lease en operational lease. Bij financial lease komt het bedrijfsmiddel op je balans te staan omdat je economisch eigenaar bent. Operational lease is een leasevorm waarbij je het bedrijfsmiddel mag gebruiken tegen een vergoeding. Aan het einde van het leasecontract neemt de verhuurder het bedrijfsmiddel weer terug.

5. Factoring

Factoring wordt ook wel debiteurenfinanciering genoemd. Bij factoring wordt het factuurbedrag door een financier voorgeschoten. Hierdoor worden facturen direct betaald, wat dus goed is voor de cashflow. Hiervoor betaal je meestal een vergoeding tussen de 2% - 5% aan de financier.

6. Informal investors/Business Angels

Business Angels of informele investeerders zijn personen die kapitaal investeren in de beginfase van een bedrijf. Dit doen ze vaak in ruil voor aandelen. Het zijn vaak (ex-)ondernemers die in een mentorrol hun ervaring en netwerk inzetten. Het is vaak moeilijk om een goede match te vinden met een onderneming. Vaak investeren Business Angels namelijk alleen in vakgebieden waar ze zelf veel affiniteit mee hebben.

7. Onderhandse lening

Bij een onderhandse lening leen je geld bij familie of vrienden. Deze lening is dus niet openbaar toegankelijk voor iedereen. Het is belangrijk dat er goede afspraken gemaakt worden. Zeker omdat problemen met betalingen een invloed kunnen hebben op de relatie. Let op: een onderhandse lening waarbij geen rente wordt betaald, wordt gezien als een schenking. In dat geval zal er belasting moeten worden betaald. Zorg er dus voor dat er een marktconforme rente wordt gerekend.

8. Subsidies

Een subsidie is een financiële ondersteuning van de overheid of een niet commerciële organisatie met een bepaald doel. Er zijn veel verschillende soorten subsidies beschikbaar voor verschillende doelen, daarom is de wereld van subsidies vrij ingewikkeld. Subsidies komen in verschillende vormen voor: cash, fiscale voordelen of vouchers. Veel subsidies kunnen oplopen tot serieuze bedragen, check dus altijd goed of er subsidies beschikbaar zijn voor jouw onderneming!

9. Microkrediet/MKB-krediet

Een microkrediet is een lening van maximaal €50.000,-. Deze lening is bedoeld voor startende en bestaande ondernemers in het MKB. De looptijd van deze lening ligt tussen de 1 en 10 jaar. Qredits is een bekende partij waar je een microkrediet kunt afsluiten. Wanneer je als sociaal ondernemer een microkrediet aanvraagt kun je in aanmerking komen voor een lagere rente. Het MKB-krediet is, net als een microkrediet, een lening. Het verschil zit echter in de hoogte van de lening. Bij een MKB-krediet ligt de hoogte van de lening tussen de €50.000,- en €250.000,-. Ook deze lening kan onder andere worden aangevraagd bij Qredits.

10. Ketenfinanciering

Ketenfinanciering is een begrip dat voortkomt uit Supply Chain Management. Er worden in de keten afspraken gemaakt over betalingstermijnen en leveranciers- en afnemerskrediet. Door informatie te delen kunnen er betere planningen gemaakt worden. Wat zorgt voor lagere voorraden, hogere bezettingsgraden, verminderde kosten en een lager risico. Door het verminderen van onzekerheid kan er een betere cashplanning worden gemaakt. Kortom, door ketenfinanciering kun je financiële ruimte creëren.

11. Kredietunie

Een kredietunie is een coöperatie van MKB-ondernemers. De ondernemers stellen geld ter beschikking via een gemeenschappelijke kas. Vervolgens kunnen de ondernemers geld lenen uit deze kas. De kredietgevende leden functioneren ook als mentoren voor de andere ondernemers. Kredietunies zijn dus letterlijk van én voor ondernemers.

12. Venture Capital/Seed-fonds

Als innovatief of snelgroeiend bedrijf liggen er mogelijkheden in een Venture Capital fonds of Seed-fonds. Venture Capital richt zich op risicovolle investeringen in een innovatief en/of snelgroeiend bedrijf. Een aanvraag bij een Venture Capital fonds begint vaak vanaf €200.000,- in ruil voor een bepaald percentage van de aandelen. Een Seed-fonds is een combinatie waarbij de helft van het kapitaal wordt ingebracht door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de andere helft door private investeerders.

In veel gevallen is er ook een combinatie van bovenstaande financieringen mogelijk.

Voorbereiding

Het is belangrijk om te weten welke informatie financiers willen zien voordat ze een lening verstrekken. Alleen een ondernemingsplan is vaak te wollig en bevat veel informatie waar een financier niets aan heeft. Voor een financier is het logischerwijs belangrijk dat de lening (met rente) terugbetaald gaat worden. Focus dus vooral op het financiële aspect van het plan. De eerste indruk maak je maar één keer, zorg dus dat je goed voorbereid bent wanneer je een financier gaat benaderen.

Ondersteuning nodig?

Vind je het moeilijk om de juiste informatie op papier te krijgen? SmartFunding heeft jarenlange ervaringen in het schrijven van financieringsaanvragen voor bedrijven in alle branches. We kunnen je helpen met het aanvragen en verkrijgen van alle soorten financieringen.

Wij kunnen je helpen in drie stappen:

1. Quickscan: onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor financiering

2. Structureren: schrijven van de financieringsaanvraag. Bepalen van de juiste financieringsmix.

3. Financieren: vinden van en onderhandelen met zoveel mogelijk passende financiers

Geïnteresseerd wat SmartFunding voor jouw onderneming kan betekenen? Neem dan contact op!

Onafhankelijk advies
Lokale kennis en betrokkenheid
Persoonlijke begeleiding
VONK360 | Traverse 3 | 3905 NL Veenendaal