Crowdfunding succesvol inzetten doe je zo– Klantcase Distilleerderij de Deftige Aap

4/19/2022

Crowdfunding succesvol inzetten doe je zo– Klantcase Distilleerderij de Deftige Aap
Dat crowdfunding steeds populairder wordtstaat buiten kijf. In 2021 werd er maar liefst 75% meer opgehaald via crowdfunding dan in 2020, €417 mln. naar €730 mln. Steeds meer bedrijven en adviseurs vinden in crowdfunding een zeer geschikte oplossing.

Wat is crowdfunding?
Crowdfunding is een alternatieve financieringsvorm waarbij kapitaal wordt opgehaald bij een grote groep investeerders. De investeerders kunnen professionele investeerders, organisaties of particulieren zijn.
Er zijn veel verschillende vormen van crowdfunding. De investeerder kan rente + aflossing ontvangen, aandelen krijgen, producten ontvangen of het geld doneren. Deze vormen zijn uitgebreider toegelicht in deze blog.


Voor wie is crowdfunding interessant?
Ontvangers
De banken verstrekken steeds minder financieringen. Wanneer je als onderneming een overname wil doen of groeikapitaal nodig hebt is een bancaire oplossing vaak niet mogelijk. Crowdfunding biedt dan een uitstekende oplossing. Crowdfunding kan bovendien worden ingezet als marketingtool. Het leidt tot publiciteit en het wordt makkelijk via social media gedeeld. De investeerders kunnen ook ambassadeur voor het bedrijf worden, aangezien zij gebaat zijn bij het succes van de onderneming of project.

Investeerders
Voor investeerders is crowdfunding om meerdere redenen interessant. Investeren kan vaak al vanaf €100,-. Dit biedt de mogelijkheid tot spreiding van risico’s over verschillende projecten. Daarnaast heb je zelf de keuze in welke projecten/ bedrijven je geld investeert. Het is bovendien vooraf duidelijk wanneer je de rente en aflossing ontvangt. Meestal ontvang je maandelijks de rente en aflossing over de lening. De rentepercentages bij crowdfunding zijn voor de investeerders vaak erg interessant. Deze liggen vaak tussen de 4 en 10%.

Klantcase: Stadsbrouwerij Deftige Aap
Een voorbeeld waar crowdfunding succesvolis ingezet is Stadsbrouwerij Deftige Aap in Helmond. Ondernemers Mark van den Bogaard en Anthony van Rooij exploiteren samen de stadsbrouwerij. Sinds 2019 brouwen ze eigen bieren en hebben ze een uitgebreide lunch- en dinerkaart. In het naastgelegen pand gaan ze het concept uitbreiden met een eigen distilleerderij en slijterij waar zowel eigen- als producten van derden kunnen worden verkocht.

Met deze groeiambitie klopten ze aan bij SmartFunding. Samen met de ondernemers is er een investeringsplan opgesteld en zijn de verwachtte omzet en kostendoorgerekend in een financieel plan. Hierdoor werd duidelijk dat de financieringslasten door de onderneming te dragen zijn. Met de ondersteuningvan SmartFunding werd vervolgens de financieringsaanvraag geschreven en uitgezet bij diverse financiers.

Op basis van de branche en de investeringsplannen bleek crowdfunding de meest ideale oplossing. Naast de benodigde financiering wordt op deze manier ook een groep aan ambassadeurs gecreëerd die De Deftige Aap een warm hart toedragen. Definanciering is uiteindelijk door 169 investeerders binnen enkele minuten volgeschreven. Deze succesvolle financiering zorgt ervoor dat de Deftige Aap haar ambities kan waarmaken!

Verwacht jij als mkb-ondernemer dat crowdfunding of een anderefinancieringswijze jouw verder kan helpen? Neem vrijblijvend contact op met één vanonze adviseurs!

Onafhankelijk advies
Lokale kennis en betrokkenheid
Persoonlijke begeleiding
VONK360 | Traverse 3 | 3905 NL Veenendaal