In 4 simpele stappen naar financiering, zo werkt het - Deel I

7/20/2021

SmartFunding helpt mkb-ondernemers bij het aanvragen en verkrijgen van bedrijfsfinancieringen. Maar hoe ziet zo’n proces er nou precies uit? Om tot een succesvolle financiering te komen doorlopen we 4 stappen: 1) kennismaking, 2) structurering, 3) financieringsaanvraag en 4) monitoring. Deze week staan wij stil bij de eerste twee stappen, de kennismaking en de structurering.

1) Het begint met een goed gesprek

Nadat je contact met ons hebt opgenomen en je financieringsvraagstuk kenbaar hebt gemaakt, plannen we een persoonlijk kennismakingsgesprek in. Alles begint namelijk met een goed gesprek. Door te starten met een diepgaande kennismaking krijgen we een goed beeld van je onderneming en de financieringsbehoefte. We stellen vragen als: ‘wat zijn je USP’s’, ‘wie zijn je concurrenten’ en ‘hoe zit je onderneming er over 3 jaar uit’. Hoe completer het beeld is wat wij krijgen tijdens de kennismaking, hoe beter we je kunnen adviseren.

Na het gesprek maken we vrijblijvend een eerste scan van de mogelijkheden en kijken we in welke mate de financieringsaanvraag haalbaar is. Hieruit volgt een onafhankelijk, objectief en eerlijk advies over de te nemen vervolgstappen. We zorgen altijd dat ons advies helder en duidelijk is. Een eerlijk advies betekent ook dat we, als we op dit moment niets voor je kunnen betekenen, dit kenbaar zullen maken. Er is niets zo vervelend als een traject ingaan waarvan beide partijen weten dat de slagingskans nihil is.

2) Alles valt of staat met complete financieringsaanvraag

Misschien wel het meest onderschatte onderdeel van een financieringsproces is het aanleveren van de juiste informatie. Jaarcijfers en aangiftes inkomstenbelasting zijn meestal wel beschikbaar, maar wat vaak ontbreekt op het moment dat een ondernemer zelf de aanvraag indient bij een financier is een toelichting op de gevraagde financiering. In veel gevallen leidt dit tot een afwijzing die wellicht voorkomen had kunnen worden.

Onlangs maakte wij dit nog mee. De ondernemer was bij zijn huisbank afgewezen, omdat de onderbouwing op de aanvraag ontbrak. SmartFunding heeft deze financieringsaanvraag geschreven waarna zowel de huisbank als twee collega banken de aanvraag wél wilden financieren.

In de structureringsfase begeleiden wij jou bij het schrijven van de financieringsaanvraag. We noemen dit het ‘financieringsmemorandum’. Dit doen we altijd samen, jij bent immers dé expert van jouw onderneming. Een financieringsaanvraag bestaat uit een toelichting op de ondernemer en de onderneming en een grondige analyse van alle essentiële financiële zaken die bij de aanvraag van belang zijn. In de conclusie beschrijven we de wijze waarop wij denken dat het financieringsvraagstuk het beste gefinancierd zou kunnen worden en welke financiers daar het meest passend bij zijn.

Dit waren de eerste twee stappen die je moet zetten om tot een succesvolle financiering te komen. In een volgende blog wordt de volgende stap tot het verkrijgen van bedrijfsfinanciering besproken: de financieringsaanvraag.

Onafhankelijk advies
Lokale kennis en betrokkenheid
Persoonlijke begeleiding
VONK360 | Traverse 3 | 3905 NL Veenendaal