Het overnemen van een bedrijf geeft ondernemers de kans om direct een winstgevend bedrijf te hebben. De gehele startupfase hoeft niet doorlopen te worden waardoor hier veel tijd bespaard kan worden. Maar wat komt er allemaal bij kijken? En wat zijn de mogelijkheden?

Waarom een bedrijf overnemen?

Een bedrijfsovername vindt niet van de een op de andere dag plaats. Het is een (langdurig) proces waarbij mogelijk, aan de verkopende kant, emoties een rol spelen. Ook voor jou, als kopende partij, zijn er meerdere aspecten waar je rekening mee moet houden. Er zijn meerdere redenen waarom je een bestaand bedrijf over zou willen nemen:

Door het overnemen van een bestaand bedrijf zijn er al klanten, is er al omzet en zijn er al relaties met leveranciers. Het geeft meer zekerheid voor de toekomst.

Een strategische bedrijfsovername kan ervoor zorgen dat je marktpositie van je bedrijf sterk verbeterd. Door bijvoorbeeld je concurrent over te nemen is de bedreiging van die concurrentie verdwenen én kan je profiteren van mogelijke schaalvoordelen.

Financiering is makkelijker rond te krijgen bij een bestaand bedrijf dan bij een startup, dit door de behaalde resultaten waardoor een financier meer zekerheid krijgt.

Waardering

Een bedrijf waarderen is van cruciaal belang bij een bedrijfsovername. Hierbij spelen twee aspecten een rol, de waarde van de balans en goodwill. De waarde van de balans spreekt voor zich en onder goodwill vallen alle ontastbare zaken. Denk hierbij aan een klantenbestand, naamsbekendheid en reputatie. Er zijn meerdere manieren om goodwill te berekenen, een van de meest gebruikte is de “belastingdienstmethode’’.

Deze methode gaat uit van de winst die een bedrijf in het afgelopen jaar heeft gerealiseerd waarna deze met een factor 2 tot 6 wordt vermenigvuldigd. Bij een winst van €100.000,- komt de goodwill uit op een bedrag tussen de 2 en 6 ton. Deze methode wordt ook gebruikt door de belastingdienst wanneer de goodwill expres laag wordt gehouden, bijvoorbeeld bij een familieovername. De belastingdienst maakt echter geen onderscheid tussen een bedrijfsovername tussen familie of anderen.

Er zijn nog meer methoden om de goodwill te berekenen, echter, goodwill is iets wat niet tastbaar is. Daarom kan bij een bedrijfsovername over de hoogte van goodwill gediscussieerd worden, ook omdat er bij berekeningen uitgegaan wordt van aannames en in het verleden behaalde resultaten. Deze bieden natuurlijk geen volledige zekerheid voor de toekomst.

Mogelijkheden voor de verkoper

Voor de verkoper zijn er meerdere partijen aan wie de onderneming (of aandelen) verkocht kan worden.

MBO, management buy out: in dit geval wordt de onderneming verkocht aan iemand die al het bedrijf werkt. Deze heeft al kennis van het bedrijf en de verkopende partij weet aan wat voor iemand de onderneming verkocht wordt.

MBI, management buy in: hier koopt een externe partij zich in. Deze heeft vaak geen kennis van het bedrijf en er is minder bekend over de verkoper. Het beter leren kennen van deze persoon is onderdeel van het overnameproces.

Bedrijfsovername financieren

Het financieren van een bedrijfsovername betreft vaak een grote investering. Het voordeel van een bedrijfsovername ten opzichte van een bedrijf starten is dat er meer zekerheid waardoor, bijvoorbeeld, de bank makkelijker kan financieren. Voornamelijk goede resultaten over de afgelopen jaren en de aanwezigheid van machines en vastgoed zorgen voor een hoge slagingskans.

Het financieren van een bedrijfsovername zonder eigen vermogen is enkele gevallen ook mogelijk. Hierbij kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van achtergestelde leningen beschikbaar gesteld door de verkopende partij. Hij verstrekt een lening aan de kopende partij wat extra vertrouwen uitstraalt naar het bedrijf en de kopende partij. Voor meer informatie over achtergestelde leningen, klik hier.
Onze specialisten kunnen je helpen bij verschillende soorten financieringen. Hier een greep uit de mogelijkheden:
Onafhankelijk advies
Lokale kennis en betrokkenheid
Persoonlijke begeleiding
VONK360 | Traverse 3 | 3905 NL Veenendaal