Een lening bij de bank is de meest traditionele en voorkomende vorm van financiering. De bank verstrekt een bedrag welke vervolgens, met rente, in termijnen terugbetaald wordt. Hierbij is vaak een langere looptijd van toepassing en is het afgeloste bedrag niet opnieuw opneembaar. Net als bij andere vormen van financiering wil de bank vaak zekerheden hebben met betrekking tot het terugbetalen van de lening, denk hierbij aan onroerend goed, machines of voorraden. Zonder zekerheden is ook hoofdelijke aansprakelijkheid een optie. Bij het aanvragen en berekenen van de hoogte van de lening spelen deze zekerheden, het te financieren object en de mate van eigen inbreng een rol.

Aanbieders

De grootste aanbieders van zakelijke leningen zijn banken, in de laatste jaren zijn hier echter steeds meer partijen bijgekomen (alternatieve financiers). Banken zijn vaker in staat om grote bedragen te financieren waar veel zekerheid in zit, het gat dat is ontstaan bij kleinere aanvragen wordt ingevuld door alternatieve aanbieders.

Looptijd

De looptijd van een lening betreft vaak meerdere (tientallen) jaren en wordt vastgesteld in samenspraak met de financier. Hierbij wordt voornamelijk gekeken naar de levensduur van het te financieren object, stel er wordt een machine gefinancierd die 10 jaar mee gaat is de looptijd van de lening 10 jaar. Tijdens deze periode moet er rente betaald worden welke vaak lineair berekend wordt, dat betekend dat de rente wordt berekend over het openstaande bedrag. Het rentebedrag neemt na verloop van tijd dus af.

Voorwaarden

Het afsluiten van een lening kan niet zomaar en er zitten voorwaarden. De volgende voorwaarden gelden voor bijna iedere lening. Allereerst dient het bedrag geïnvesteerd te worden in het doel dat afgesproken is met de financier. Daarnaast doet de financier bij het aanvragen van de lening een check of de aanvrager een negatieve BKR-registratie heeft, het aanvragen van een zakelijke lening zonder BKR-check is vrijwel nergens mogelijk. Tevens wil een financier bij het afsluiten van een lening jaarcijfers zien over de afgelopen aantal jaar om zekerheid te bieden over omzet.
Onze specialisten kunnen je helpen te kiezen uit verschillende financieringsvormen. Hier een greep uit de mogelijkheden:
Onafhankelijk advies
Lokale kennis en betrokkenheid
Persoonlijke begeleiding
VONK360 | Traverse 3 | 3905 NL Veenendaal