Een rekening courant krediet is een zakelijke lening die de mogelijkheid heeft om rood te staan. Tot een bepaald limiet mag er onbeperkt geld opgenomen waardoor bedrijven extra financiële ruimte hebben, dit opgenomen bedrag kan op ieder gewenst moment teruggestort worden. Het grote voordeel hiervan is dat dit teruggestorte bedrag, wanneer gewenst, direct weer gebruikt kan worden, in tegenstelling tot een aflossing op een lening die niet opnieuw gebruikt kan worden.

Positieve cashflow

Een rekening courant krediet is ideaal om bijvoorbeeld een dipje in je cashflow op te vangen. Stel, je hebt door het verstrekken van een betalingstermijn in een bepaalde maand weinig betalende debiteuren, maar de rekeningen blijven wel binnenkomen. De rekening courant krediet zorgt ervoor dat je de rekeningen kan betalen door rood te staan. Het bedrag dat je in de min staat vul je de volgende maand gemakkelijk weer aan met de debiteuren die in de volgende maand hun facturen voldoen.

Voorwaarden

Deze vorm van financiering loopt altijd via de bank, bekende aanbieders zijn onder andere Rabobank, ABN AMRO en de ING. Aan een rekening courant krediet zitten doorgaans meerdere voorwaarden. Zo zit er een looptijd aan vast die in overleg wordt vastgesteld. Gezien het feit dat het een lening betreft wil de bank ook een zekerheid hebben op het moment dat het geleende bedrag niet wordt terugbetaald, hierbij kan gedacht worden aan onroerend goed, machines of voorraden. Hiernaast is een toetsing bij het BKR verplicht waar de kredietwaardigheid van de ontvanger wordt getoetst.

Kosten

Omdat een rekening courant krediet inhoudt dat je een variabel bedrag leent zijn de kosten van een rekening courant krediet ook variabel. De kosten zijn afhankelijk van de hoogte van het geleende bedrag en de hoogte van de rente rente. Deze verandert namelijk mee met de tijd, bij een lage rente is dit voordelig, bij een hoge rente kan dit nadelig zijn.

Balans

Wanneer de rekening in de plus staat, is het bedrag een bezit. Op het moment dat de rekening in de min staat is het echter een schuld. Dit betekent dat de rekening courant krediet zowel aan de linker- als de rechterkant van de balans kan staan.
Onze specialisten kunnen je helpen te kiezen uit verschillende financieringsvormen. Hier een greep uit de mogelijkheden:
Onafhankelijk advies
Lokale kennis en betrokkenheid
Persoonlijke begeleiding
VONK360 | Traverse 3 | 3905 NL Veenendaal