Crowdfunding is een vorm van financiering waarbij de benodigde financiering wordt opgehaald bij de crowd, oftewel een grote groep mensen. Waar bij een lening slechts één partij betrokken is, is bij crowdfunding sprake van een groter aantal investeerders.

Werkwijze

Een crowdfundingsactie wordt opgezet op een online platform waar investeerders geld in kunnen leggen. Er zijn verschillende soorten van crowdfunding waar investeerders ook verschillende dingen voor de investering terugkrijgen.

Aandelen: door middel van een investering worden investeerders voor een deel eigenaar van het bedrijf. Als het bedrijf groeit of een groot groeipotentieel heeft kan dit een zeer aantrekkelijke investering zijn. Over aandelen wordt winst uitgekeerd of de aandelen kunnen later verkocht worden. Omdat aandelen stemrecht hebben maar er tegelijkertijd honderden of duizenden investeerders kunnen zijn worden deze vaak ondergebracht in een coöperatie die een vertegenwoordiger aanstellen en voor de coöperatie het stemrecht uitbrengt.

Rente: in deze vorm is de investering in de vorm van een lening welke afgelost wordt met rente. Deze lening heeft een bepaalde looptijd en vaak minder risico dan een crowdfunding in de vorm van aandelen. Het geld wordt immers niet minder waard, een aandeel kan wel minder waard zijn als het bedrijf niet goed loopt.

Producten: deze vorm is bekend van bijvoorbeeld het platform Kickstarter. Via dit platform kunnen mensen investeren in een bepaald product, de ondernemer(s) halen kapitaal op en wanneer het product gelanceerd is krijgen de investeerders het product. Het risico hiervan is dat een product niet altijd gelanceerd waardoor investeerders de investering kwijt zijn.

Presentatie

Een belangrijk onderdeel van crowdfunding is de presentatie aan de crowd. Waar bij een lening slechts één partij overtuigd moet worden, moet bij een crowdfundingsactie een grote groep mensen overtuigd worden. Om deze groep te overtuigen is er vaak een proces waar de presentatie en een pitch wordt geoptimaliseerd.

Aantrekkelijkheid

Het starten van een crowdfundingsactie is om meerdere redenen aantrekkelijk:

Je bent niet afhankelijk van een bank.

Je hebt toegang tot een groot publiek wat een groot effect kan hebben op je naamsbekendheid. Personen die geïnvesteerd hebben zullen enthousiast zijn en kunnen dit verspreiden. Dit zorgt voor ‘gratis’ marketing wat van grote waarde kan zijn. Naast naamsbekendheid kan doormiddel van crowdfunding ook de mening van de crowd gepeild worden. Valt het product in de smaak? Wat moet er eventueel aangepast worden?

Het maximaal op te halen bedrag via een crowdfundingsactie in Europa is op dit moment €2,5 miljoen, dit wordt vanaf eind 2021 €5 miljoen. Ook wordt het vanaf 2021 mogelijk om in alle Europese landen financiering op te halen. Hierdoor wordt de concurrentie op de financieringsmarkt vergroot en krijgen meer bedrijven toegang tot financiering, zaken die de markt positief beïnvloeden.

Een van de partijen in Nederland die zich onder andere bezighoudt met crowdfunding, is co-financieringspartij Symbid. Symbid ondersteunt ondernemingen bij het verkrijgen van financiering doormiddel van begeleiding en zet, wanneer nodig, ook crowdfunding in. Meer informatie over Symbid is te hier te vinden.
Onze specialisten kunnen je helpen te kiezen uit verschillende financieringsvormen. Hier een greep uit de mogelijkheden:
Onafhankelijk advies
Lokale kennis en betrokkenheid
Persoonlijke begeleiding
VONK360 | Traverse 3 | 3905 NL Veenendaal